Spolek křesťanské pomoci JASPIS

Socializace, psychická a duchovní podpora

 

POTŘEBUJI POMOC    CHCI POMÁHAT

Naše pomoc je určená především obyvatelům Ústeckého kraje nebo osobám zdržujícím se na území ústeckého kraje, osobám ohroženým sociálním vyloučením, sociálně slabým rodinám s dětmi i jednotlivcům a osobám bez přístřeší

Služby

Tábory pro děti i dospělé, plesy, bohoslužby a jiná pravidelná setkávání, potravinová či materiální pomoc, duchovní podpora, pomoc při zvládání obtížných životních situacích

Náplň sdružení

Misijní a sociálně – diakonská činnost na základě biblických principů, jakož i duchovní, mravní, kulturní a všeobecně výchovné, ekologické působení v České republice, zejména v Ústeckém kraji a okrese Most, jako i dalších částech ČR a EU.

Forma poskytování

Terénní i ambulantní forma

Stěhování

Komerční služba, která je zdojem našich příjmů.

Bůh mě spasil

Pro všechny kteří chtějí podpořit sdružení a poslechnout si hudební CD.

Statutární orgán

Předseda: Pavel Kováč

Místopředseda: Irena Kováčová